© Nederlandse Vereniging voor Matrix Biologie © 2023 NVMB